Pomiary geodezyjne podstawowe – do kogo się zgłosić?

Budowa obiektu, planowanie zakupu nowej działki, scalenie/podzielenie już posiadanej, a może jeszcze inne założenia projektowe, które chce się zrealizować – wszystkie muszą wtórować z podstawowymi pomiarami geodezyjnymi. Usługa, świadczona przez profesjonalnych geodetów, jest nieodłącznym elementem każdej inwestycji. Komu zlecić podstawowe lub bardziej zaawansowane pomiary geodezyjne? Na co zwrócić szczególną uwagę, szukając kompetentnych i godnych zaufania geodetów?

Wytyczenie budynku krok po kroku

Z pojęciem wytyczanie budynku spotyka się każdy inwestor, który podejmuje się budowy nowego obiektu – niezależnie od jego wielkości. Wytyczanie, wykonywane przez geodetę, pozwala precyzyjnie wskazać miejsce, w którym zostanie wybudowany dom, garaż czy budynek handlowo – usługowy. W praktyce wytyczenie realizowane jest dwoma sposobami – kołkową i metodą ław drutowych.

Czym jest mapa zasadnicza działki i co zawiera?

Rozpoczęcie robót budowlanych wymaga odpowiedniego przygotowania. Mowa przede wszystkim o konieczności uzyskania pozwolenia na wdrożenie planu inwestycji, a także skompletowaniu niezbędnych dokumentów. Oprócz standardowego opracowania kartograficznego w postaci mapy ewidencyjnej, nieodłącznym elementem każdej inwestycji budowlanej jest również mapa zasadnicza działki.

Co potrzebuje geodeta do tyczenia budynków? Tyczenie fundamentów w praktyce

Budowa każdego obiektu budowlanego wiąże się z dopełnianiem niezbędnych formalności i przeprowadzaniem licznych pomiarów, aby spełnić wszystkie normy, a także zapewnić bezpieczeństwo przyszłym użytkownikom nieruchomości. Jedną z kwestii, o które należy zadbać, jest zlecenie usługi tyczenia budynku profesjonalnemu i doświadczonemu geodecie. Wytyczanie budynku jest czynnością, która rozpoczyna roboty budowlane.

Czym jest operat geodezyjny i co zawiera?

Realizacja projektów budowlanych jest czynnością wieloetapową, wymagającą sporego nakładu pracy i przygotowań, aby wszystko toczyło się zgodnie z założonym planem. Jednym z ważniejszych aspektów jakichkolwiek prac budowlanych, które należy dopełnić, jest zebranie kompletu dokumentów, niezbędnych do uzyskania wszelkich pozwoleń i zapewnienia bezpieczeństwa. W skład dokumentacji budowy wchodzi m.in. operat geodezyjny.

Ile jest ważna mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych opracowywana jest na podstawie aktualnej mapy zasadniczej. Dokument stanowiący mapę zasadniczą zawiera informacje na temat rozmieszczenia gruntów, budynków i dróg na terenie całego kraju. Z kolei mapa do celów projektowych, oprócz informacji o granicach nieruchomości, zawiera także opracowanie geodezyjne, usytuowanie zieleni wysokiej (ze szczególnym uwzględnieniem pomników przyrody), adnotację o uzbrojeniu terenu oraz lokalizację innych obiektów, wskazanych przez projektanta.

Jak długo jest ważna mapa geodezyjna?

Wykonanie mapy geodezyjnej zleca się zwykle dużo wcześniej przed planowanym rozpoczęciem inwestycji. Opracowanie to jest bowiem niezbędne do przygotowania projektu architektonicznego oraz do uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych. Czy jeśli budowa będzie realizowana z opóźnieniem, to mapa geodezyjna traci ważność? Z tym pytaniem zwraca się wielu inwestorów, dlatego też w niniejszym artykule rozwiejemy wszelkie wątpliwości związane ważnością mapy.

Grodzenie działki. Kiedy potrzebna jest obecność geodety?

Własność jest najstarszym i podstawowym prawem rzeczowym człowieka, które pozwala na zarządzanie i gospodarowanie konkretnym przedmiotem, bez udziału osób trzecich. Zasada ta ma zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia, a szczególnie w zakresie nieruchomości. Grodzenie działki to wyznaczanie granic, które mają określać naszą własność. Jak ogrodzić nieruchomość zgodnie z prawem?

Przygotowanie mapy geodezyjnej z numerami działek

Rozpoczęcie jakiejkolwiek inwestycji budowlanej wymaga odpowiedniego opracowania. Pierwszym krokiem powinna być mapa geodezyjna z numerami działek. Jest ona niezbędna dla architektów, którym zlecimy przygotowanie projektu nieruchomości. Warto pamiętać, iż nie chodzi tu o mapę zasadniczą, którą możemy uzyskać we właściwym wydziale geodezji, ale o mapę sporządzoną przez uprawnionego geodetę.