Pomiary geodezyjne

Daj nam Impuls

Pomiary geodezyjne

geoimpuls warszawa geodezja maszyna pomiarowa

W ramach naszej działalności, klientom z Warszawy i Piaseczna, oferujemy pomiary geodezyjne. W zależności od państwa potrzeb oraz przeznaczenia działki, mogą być realizowane na etapie wstępnym inwestycji, podczas podziału nieruchomości, wznawiania granic, jak i po zakończeniu budowy – w formie inwentaryzacji powykonawczej.

Jesteśmy zespołem geodetów posiadających niezbędne uprawnienia, co oznacza, że przygotowane przez nas opracowania, mogą być wprowadzane do obrotu prawnego i stać się podstawą do uzyskania wpisu własności czy zmian w ewidencji gruntów i budynków. Współpracujemy zarówno z osobami indywidualnymi, jak i przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność deweloperską oraz inwestycyjną.

 

Pomiary geodezyjne działek

Jedną z podstawowych gałęzi naszej działalności są pomiary geodezyjne działek. Wykonywane są między innymi w sytuacji ustalania lub wznawiania granic, podziału nieruchomości czy tyczenia budynku. Korzystamy z nowoczesnych i precyzyjnych urządzeń pomiarowych, a dane opracowujemy w systemach informatycznych, tworząc mapy cyfrowe – numeryczne.

Wykonujemy pomiary geodezyjne działek niezależnie od ich wielkości, skali zamierzenia inwestycyjnego czy przeznaczenia. Wyróżnia nas szybkość działania – chcemy, aby inwestor otrzymał niezbędną dokumentację w możliwie najkrótszym czasie. Dysponując zespołem doświadczonych geodetów, zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji, w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie standardami oraz przepisami prawa.

Geodezyjne pomiary powykonawcze

Klientom finalizującym inwestycję, oferujemy geodezyjne pomiary powykonawcze. To opracowania przedstawiające aktualne dane o rozmieszczeniu wszystkich elementów zagospodarowania działek. Na ich podstawie dokonujemy zmian w mapie zasadniczej oraz w ewidencji gruntów i budynków. Inwentaryzacja niezbędna jest także do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Jak zlecić geodezyjne pomiary podstawowe, pomiary działek lub inwentaryzację powykonawczą? Wystarczy skontaktować się z naszym biurem i przekazać podstawowe dane dotyczące inwestycji. Geodeta zaproponuje państwu spotkanie, podczas którego zapozna się z zebraną dokumentacją oraz stanem nieruchomości. Na tej podstawie przygotujemy ofertę obejmującą kompleksowe pomiary geodezyjne, cennik prac objętych zleceniem, a także propozycję w zakresie terminu wykonania pomiarów. Zapraszamy do współpracy!

Warto nam zaufać – nasi geodeci to doświadczeni eksperci, którzy znają się nie tylko na pomiarach, ale i umieją rozmawiać ze wszystkimi stronami zainteresowanymi podziałem. Nawet w sytuacjach problematycznych, pomożemy wypracować zadowalający kompromis.