Pomiary geodezyjne

Daj nam Impuls

Pomiary geodezyjne

geoimpuls warszawa geodezja maszyna pomiarowa

Szukasz rzetelnej firmy geodezyjnej, która zapewni Ci fachową obsługę i dokładne pomiary? Geo Impuls proponuje szeroki zakres usług dla osób prywatnych, firm i instytucji. Nasz zespół doświadczonych geodetów dostarcza staranne i wiarygodne pomiary, korzystając z nowoczesnego sprzętu i technologii. Oferujemy zarówno pomiary geodezyjne podstawowe, jak i powykonawcze, a także pomiary budowlane. Z nami zrealizujesz swój projekt bez zbędnego stresu.

Pracownicy Geo Impuls mają niezbędne uprawnienia państwowe, co gwarantuje bezpieczeństwo prawne sporządzanych przez nas opracowań. Dodatkowo przygotowana dokumentacja geodezyjna może być bez przeszkód wprowadzana do obrotu urzędowego i stanowić podstawę do:

  • uzyskania wpisu własności w księdze wieczystej,

  • dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków,

  • załatwiania innych formalności administracyjnych.

Decydując się na usługi Geo Impuls, masz gwarancję, że pomiary geodezyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a sporządzona dokumentacja będzie odzwierciedlać rzeczywiste wyniki pomiarów.

Pomiary geodezyjne – szeroki zakres usług

Z myślą o klientach z Warszawy i Piaseczna oferujemy pomiary geodezyjne podstawowe, dopasowane do specyfiki danej inwestycji i etapu jej realizacji, w tym:

  • pomiary wstępne – niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych, obejmujące m.in. pomiar różnic wysokości terenu czy tyczenie przyłączy;

  • podział nieruchomości – fachowe rozgraniczenie działki, zgodne z obowiązującymi przepisami i uwzględniające Twoje potrzeby;

  • wznowienie granic – precyzyjne wyznaczenie granic działki w przypadku ich zatarcia lub zagubienia;

  • tyczenie budynków – dokładne wyznaczenie położenia fundamentów i innych elementów konstrukcyjnych budynku, zapewniające prawidłową realizację projektu budowlanego.

Wykonujemy także pomiary geodezyjne powykonawcze m.in.:

  • inwentaryzację powykonawczą budynków – sporządzenie dokumentacji, która odzwierciedla rzeczywisty stan wybudowanego obiektu;

  • pomiary geodezyjne powykonawcze sieci uzbrojenia terenu – czyli charakterystykę przebiegu sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i innych.

Ponadto przeprowadzamy pomiary budowlane niezbędne na różnych etapach budowy – od wstępnych koncepcji aż po finalny odbiór inwestycji. Wykonujemy pomiary wysokościowe i sytuacyjne, które dostarczają podstawowe informacje do wyznaczenia poziomów posadowienia fundamentów, stropów, a także do wytyczenia obiektów na gruncie i kontroli robót budowlanych.

Geodezyjne pomiary budowlane są ważną częścią procesu budowlanego. Dzięki nim możliwe jest dokładne planowanie i realizacja prac budowlanych, a także monitorowanie postępów i jakości wykonania prac. Dodatkowo mogą również pomóc w rozwiązaniu sporów dotyczących budowy.

Pomiary geodezyjne – skontaktuj się z nami

W Geo Impuls wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i sprzęt, aby zapewnić szczegółowe i wiarygodne pomiary. Dane pozyskane z pomiarów są następnie opracowywane w specjalistycznych systemach informatycznych w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie standardami oraz przepisami prawa. Dzięki temu tworzymy cyfrowe mapy, które są czytelne, przejrzyste i łatwe w dalszym wykorzystaniu.

Dostosowujemy zakres i terminy realizacji usług pomiarów geodezyjnych do Twoich potrzeb. Służymy fachowym doradztwem na każdym etapie współpracy, wyjaśniając zawiłości procesu i pomagając w wyborze optymalnych rozwiązań. Bez względu na wielkość działki i skalę inwestycji, dostarczymy Ci niezbędną dokumentację w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy do współpracy!

Warto nam zaufać – nasi geodeci to doświadczeni eksperci, którzy znają się nie tylko na pomiarach, ale i umieją rozmawiać ze wszystkimi stronami zainteresowanymi podziałem. Nawet w sytuacjach problematycznych, pomożemy wypracować zadowalający kompromis.