Ile jest ważna mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych opracowywana jest na podstawie aktualnej mapy zasadniczej. Dokument stanowiący mapę zasadniczą zawiera informacje na temat rozmieszczenia gruntów, budynków i dróg na terenie całego kraju. Z kolei mapa do celów projektowych, oprócz informacji o granicach nieruchomości, zawiera także opracowanie geodezyjne, usytuowanie zieleni wysokiej (ze szczególnym uwzględnieniem pomników przyrody), adnotację o uzbrojeniu terenu oraz lokalizację innych obiektów, wskazanych przez projektanta.

Mapa do celów projektowych opracowywana jest na podstawie aktualnej mapy zasadniczej. Dokument stanowiący mapę zasadniczą zawiera informacje na temat rozmieszczenia gruntów, budynków i dróg na terenie całego kraju. Z kolei mapa do celów projektowych, oprócz informacji o granicach nieruchomości, zawiera także opracowanie geodezyjne, usytuowanie zieleni wysokiej (ze szczególnym uwzględnieniem pomników przyrody), adnotację o uzbrojeniu terenu oraz lokalizację innych obiektów, wskazanych przez projektanta.

Bez względu na charakter inwestycji budowlanej, mapa geodezyjna do celów projektowych jest niezbędnym dokumentem, który należy przygotować. Jedynie posiadając sporządzoną mapę do celów projektowych, możliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę, a także wprowadzanie innych zmian na danym terenie. Mapa geodezyjna do celów projektowych powinna rozgraniczać tereny o różnym przeznaczeniu i być przygotowana w odpowiedniej skali. Zakłada się, że w przypadku działek budowlanych, właściwa skala wynosi 1:500.

Mapa do celów projektowych – ważność

Obowiązujące przepisy prawa nie określają dokładnie, przez jak długi okres ważna jest sporządzona mapa do celów projektowych. W art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, zawarta jest informacja o tym, że prawidłowa mapa geodezyjna do celów projektowych powinna być przede wszystkim aktualna. Oznacza to, że dopóki na wybranym obszarze nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, informacje nie ulegną dezaktualizacji i mapę geodezyjną będzie można wykorzystać do różnych celów projektowych.

Wobec tego nie można powiedzieć, że ważność mapy geodezyjnej do celów projektowych trwa sześć miesięcy czy rok. Wszystko zależy od tego, czy dokument odzwierciedla obecne uwarunkowanie na danym gruncie. Co w przypadku, gdy stworzona do celów projektowych mapa ulegnie dezaktualizacji – czy istnieje możliwość naniesienia korekty? Wówczas należy stworzyć zupełnie nową mapę do celów projektowych, uwzględniając zmiany, które nastąpiły.

Mapa geodezyjna do celów projektowych

Kiedy szukają Państwo profesjonalnej firmy, świadczącej usługi geodezyjne w atrakcyjnych cenach, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Przywracamy ważność map do celów projektowych, przeprowadzając precyzyjne, rzetelne i terminowe pomiary terenu. Poza graficznymi mapami geodezyjnymi do celów projektowych, możemy przygotować również mapy numeryczne, ułatwiające prace projektantom. Gwarantujemy dobry stosunek ceny do jakości i indywidualne podejście do każdego zlecenia.