Przygotowanie mapy geodezyjnej z numerami działek

Rozpoczęcie jakiejkolwiek inwestycji budowlanej wymaga odpowiedniego opracowania. Pierwszym krokiem powinna być mapa geodezyjna z numerami działek. Jest ona niezbędna dla architektów, którym zlecimy przygotowanie projektu nieruchomości. Warto pamiętać, iż nie chodzi tu o mapę zasadniczą, którą możemy uzyskać we właściwym wydziale geodezji, ale o mapę sporządzoną przez uprawnionego geodetę.

Rozpoczęcie jakiejkolwiek inwestycji budowlanej wymaga odpowiedniego opracowania. Pierwszym krokiem powinna być mapa geodezyjna z numerami działek. Jest ona niezbędna dla architektów, którym zlecimy przygotowanie projektu nieruchomości. Warto pamiętać, iż nie chodzi tu o mapę zasadniczą, którą możemy uzyskać we właściwym wydziale geodezji, ale o mapę sporządzoną przez uprawnionego geodetę.

Wspomniana mapa zasadnicza zawiera adnotację, iż dokument nie może służyć do celów projektowych. Konieczne jest zatem sporządzenie odrębnej mapy, którą wykonują firmy geodezyjne w Warszawie, jeśli inwestycja zlokalizowana jest na terenie stolicy lub w jej okolicach.

Mapa geodezyjna Warszawa

Mapa do celów projektowych to zaktualizowana mapa zasadnicza. Geodeta uprawniony nanosi wszelkie zmiany w stosunku do pierwotnego dokumentu, określa usytuowanie budynków, granice działek, przyłącza sieciowe czy ogrodzenia. Mapa geodezyjna w Warszawie realizowana jest w oparciu o dokumenty uzyskane z Biura Geodezji i Katastru, a jeśli inwestycja będzie realizowana poza granicami administracyjnymi stolicy, we właściwym dla tej lokalizacji urzędzie.

Mapy geodezyjne w Warszawie urząd wydaje w wersji papierowej i cyfrowej, w zależności od potrzeb. Na ich podstawie dokonywane są pomiary terenowe, a następnie sporządzana mapa do celów projektowych w skali 1:1500 dla terenów zurbanizowanych lub 1:1000 w zabudowie rozproszonej. Istotne jest, aby dokument był podpisany przez geodetę uprawnionego, co pozwala wykorzystać mapę na późniejszych etapach projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę.

Warszawa mapa geodezyjna

Decydując się na inwestycję, warto pamiętać, iż wykonanie mapy jest czasochłonne. Mimo iż usługi geodezyjne w Warszawie są usługą powszechną, terminy często bywają odległe z uwagi choćby na konieczność oczekiwania na materiały źródłowe, które umożliwiają dokonanie pomiarów terenowych. Należy zatem z wyprzedzeniem wybrać geodetę, który podejmie się opracowania i zrealizuje je zgodnie z zaplanowanym przez inwestora harmonogramem prac.

Po wykonaniu mapy jest ona przekazywana do Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po zatwierdzeniu opracowania, zaktualizowana mapa do celów projektowych pobierana jest z właściwego urzędu. Wówczas dokument można przekazać architektom, którzy na jej podstawie sporządzą projekt inwestycji.

Przygotowanie mapy geodezyjnej z numerami działek to bardzo istotny element rozpoczęcia inwestycji. Bez mapy do celów projektowych niemożliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Warto pamiętać, iż czas sporządzenia mapy może być nieco wydłużony, na co bezpośredni wpływ ma oczekiwanie na materiały źródłowe z właściwego urzędu. Należy zatem prace geodezyjne planować z odpowiednim wyprzedzeniem, aby wszystkie etapy inwestycji zrealizować zgodnie z założonym harmonogramem.