Co potrzebuje geodeta do tyczenia budynków? Tyczenie fundamentów w praktyce

Budowa każdego obiektu budowlanego wiąże się z dopełnianiem niezbędnych formalności i przeprowadzaniem licznych pomiarów, aby spełnić wszystkie normy, a także zapewnić bezpieczeństwo przyszłym użytkownikom nieruchomości. Jedną z kwestii, o które należy zadbać, jest zlecenie usługi tyczenia budynku profesjonalnemu i doświadczonemu geodecie. Wytyczanie budynku jest czynnością, która rozpoczyna roboty budowlane.

Budowa każdego obiektu budowlanego wiąże się z dopełnianiem niezbędnych formalności i przeprowadzaniem licznych pomiarów, aby spełnić wszystkie normy, a także zapewnić bezpieczeństwo przyszłym użytkownikom nieruchomości. Jedną z kwestii, o które należy zadbać, jest zlecenie usługi tyczenia budynku profesjonalnemu i doświadczonemu geodecieWytyczanie budynku jest czynnością, która rozpoczyna roboty budowlane.

Wytyczanie fundamentów przez geodetę polega na przeniesieniu punktów obiektu budowlanego z mapy do celów projektowych bezpośrednio na teren działki. Z tego powodu zaleca się, aby czynność wytyczania budynków wykonywał ten sam specjalista, który sporządził mapę. Poza oznaczeniem dokładnego usytuowania budynku, wytyczanie pozwala zlokalizować również inne charakterystyczne elementy, jakie znajdują się na danym terenie oraz w jego bliskiej okolicy. Wytyczenie fundamentów przez geodetę musi zostać odnotowane w dzienniku budowy.

Wytyczanie geodezyjne budynku

Wytyczenie budynku na działce nie może odbyć się bez wspomnianej już mapy do celów projektowych. Dokument ten sporządzany jest na podstawie mapy zasadniczej i zawiera informacje na temat granic nieruchomości, opracowania geodezyjnego, usytuowania zieleni wysokiej, w tym pomników przyrody, a także dane o uzbrojeniu terenu. Geodeta wytyczający budynek zobowiązany jest pracować na zaktualizowanej mapie zasadniczej do celów projektowych.

Wytyczenie fundamentów budynku jest obligatoryjne. Zgodnie z ustawą Prawa budowlanego art. 43, pkt. 1, budynki mieszkalne muszą zostać wytyczone przed rozpoczęciem prac, natomiast przed oddaniem ich do użytku, należy przeprowadzić inwentaryzację podwykonawczą. Wytyczenie fundamentów przez geodetę pomaga zachować minimalne odległości od granic działki, innych obiektów oraz kontrolować linię zabudowy. Wytyczanie budynków na działce musi odznaczać się dużą dokładnością, stąd najlepiej zlecić usługę doświadczonym i wykwalifikowanym profesjonalistom.

Wytyczanie budynku przez geodetę

Firma Geoimpuls zajmuje się wytyczaniem budynków metodą kołkową lub ław ciesielskich dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Geodeci wytyczają fundamenty budynków, korzystając z nowoczesnych sprzętów, stąd możemy zagwarantować Państwu dużą precyzję i wysoką jakość usługi. Cechuje nas wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm oraz osobiste podejście, dlatego koszt wytyczania budynków jest zoptymalizowany i bardzo atrakcyjny. Zachęcamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy.