Podział nieruchomości

Daj nam Impuls

Podział nieruchomości

Planujesz podział geodezyjny swojej działki? Warto skorzystać z usług naszego biura geodezyjnego GEOimpuls. Pomożemy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzimy wszystkie niezbędne czynności związane z podziałem nieruchomości. Posiadamy odpowiedni sprzęt i wiedzę, aby dokładnie zmierzyć teren, wykonać niezbędne obliczenia i przygotować dokumentację geodezyjną. Jesteśmy w stanie pomóc w wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości związanych z wymaganiami prawnymi dotyczącymi geodezji.

Podział geodezyjny działki Warszawa

Istnieją sytuacje, w których właściciele nieruchomości mogą lub muszą zdecydować się na podział swoich działek. Na przykład, jeśli działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i spełnia wymagania wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wówczas właściciel może zdecydować się na jej podział w celu uzyskania dwóch lub więcej działek budowlanych. Podział geodezyjny działki może nastąpić także w celu scalenia wydzielonej części do sąsiedniej nieruchomości lub uregulowania granic pomiędzy nimi. Czasami powodem jest zmiana przeznaczenia terenu.

Podział fizyczny nieruchomości to proces skomplikowany i wymagający specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności. Proces jest wieloetapowy i może być przeprowadzony przez geodetę na zlecenie właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego. Dlatego warto skorzystać z pomocy naszego biura GEOimpuls na terenie Warszawy i okolic. Zatrudniamy wykwalifikowanych geodetów z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania tego typu usług.

Podział nieruchomości rolnej Warszawa i okolice

Specjaliści GEOimpuls mogą również dokonać podziału geodezyjnego nieruchomości rolnej, którego zasady reguluje Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Firma GEOimpuls oferuje kompleksowy zakres usług, gwarantując dokładność pomiarów geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości rolnej w Warszawie i nie tylko. Cenimy indywidualne podejście i oferujemy zoptymalizowany kosztorys podziału nieruchomości w Warszawie na podstawie kilku wytycznych, takich jak powierzchnia i rodzaj wymaganej dokumentacji.

Na czym polega podział geodezyjny?

Podział geodezyjny działki to proces, w którym z jednej pierwotnej działki ewidencyjnej wyodrębnia się dwie lub więcej nowych działek. Nowe działki znajdują się w granicach pierwotnej działki, ale mają nowy układ linii granicznych oraz różne powierzchnie. W rezultacie tego procesu powstaje nowa konfiguracja działek.

Podział geodezyjny działki jest procesem, który wymaga spełnienia szeregu formalności i poniesienia określonych kosztów. Podział działki składa się z kilku etapów.

  1. Zgłoszenie wniosku o podział do właściwego urzędu gminy i uzyskanie wstępnej opinii o celowości podziału.

  1. Zlecenie wykonania wstępnego projektu podziału geodecie z uprawnieniami do sporządzania dokumentów do celów prawnych.

  1. Przedstawienie wstępnego projektu podziału do urzędu gminy i uzyskanie postanowienia o zaopiniowaniu projektu.

  1. Zlecenie wykonania projektu geodecie.

  1. Przekazanie dokumentacji geodezyjnej do urzędu gminy i wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wieczystej.

Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia podziału mogą się zmieniać w zależności od położenia działki oraz jej przeznaczenia. Czas trwania podziału działki waha się od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Również koszty podziału fizycznego działki mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja działki, jej wielkość i kształt oraz stopień skomplikowania procesu podziału. Koszty te obejmują m.in. opłaty za wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz sporządzenie mapy podziałowej. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi związane z podziałem nieruchomości na terenie Warszawy i okolic, w tym: przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podziału działki, wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz sporządzenie mapy podziałowej.

Czy jest możliwe dokonanie podziału geodezyjnego działki w każdym przypadku?

Nie, nie zawsze można przeprowadzić podział geodezyjny działki. Aby dana nieruchomość mogła zostać podzielona, musi spełniać pewne wymagania. Należą do nich m.in. dostęp do drogi publicznej, zgodność podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz dostęp do odpowiedniej infrastruktury (linii energetycznej, wodociągu, gazociągu) w przypadku działek budowlanych.

Jeśli działka nie spełnia tych wymagań, wówczas nie będzie możliwe jej podzielenie. W takim przypadku właściciel może podjąć próbę zmiany przeznaczenia działki lub uzyskania niezbędnych pozwoleń i zgód. Zapraszamy do kontaktu z biurem GEOimpuls, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat możliwości podziału działki.

Warto nam zaufać – nasi geodeci to doświadczeni eksperci, którzy znają się nie tylko na pomiarach, ale i umieją rozmawiać ze wszystkimi stronami zainteresowanymi podziałem. Nawet w sytuacjach problematycznych, pomożemy wypracować zadowalający kompromis.