Grodzenie działki. Kiedy potrzebna jest obecność geodety?

Własność jest najstarszym i podstawowym prawem rzeczowym człowieka, które pozwala na zarządzanie i gospodarowanie konkretnym przedmiotem, bez udziału osób trzecich. Zasada ta ma zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia, a szczególnie w zakresie nieruchomości. Grodzenie działki to wyznaczanie granic, które mają określać naszą własność. Jak ogrodzić nieruchomość zgodnie z prawem?

Własność jest najstarszym i podstawowym prawem rzeczowym człowieka, które pozwala na zarządzanie i gospodarowanie konkretnym przedmiotem, bez udziału osób trzecich. Zasada ta ma zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia, a szczególnie w zakresie nieruchomości. Grodzenie działki to wyznaczanie granic, które mają określać naszą własność. Jak ogrodzić nieruchomość zgodnie z prawem?

Jeśli wyznaczenie granic działki zostało odzwierciedlone na mapach, wówczas wystarczy stosować się do wykonanego obrysu, aby samodzielnie otoczyć nieruchomość płotem, murem czy siatką. Sytuacja bardziej się komplikuje, jeśli mamy wątpliwości, w którym miejscu przebiega granica. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wznowienie znaków granicznych, które przeprowadza geodeta uprawniony.

Mapy geodezyjne

Podstawą do określenia znaków granicznych są mapy geodezyjne. Na tych dokumentach geodeci, po wcześniejszych dokładnych pomiarach w terenie, określają granice działek, co pozwala na wybudowanie ogrodzenia zgodnie z obrysem. Zakładając, iż nie mamy konfliktowego sąsiada, który kwestionuje nasze ustalenia, możemy przystąpić do pracy, bez konieczności zatrudniania geodety.

Pomoc specjalisty będzie natomiast niezbędna, jeśli mamy wątpliwości co do przebiegu linii rozgraniczającej. Warto w takiej sytuacji skorzystać z usług geodezyjnych, aby uniknąć dodatkowych kosztów, związanych z koniecznością przesunięcia ogrodzenia, jeśli zostanie postawione w niewłaściwym miejscu.

Pomiary geodezyjne

Jak wspomnieliśmy wcześniej, jednym z czynników determinujących zaangażowanie geodety przy grodzeniu działki, jest brak punktów granicznych. Znaki te, zwykle oznaczone jaskrawym kolorem, umieszczane są w gruncie. Czynność poprzedzają oczywiście pomiary geodezyjne, które dokładnie wskazują miejsce przebiegu granic.

Jeśli z jakichś powodów znaki graniczne zniknęły lub nie można ich odnaleźć, wówczas trzeba skorzystać z pomocy geodety, zanim rozpoczniemy prace z budową ogrodzenia. Dzięki wznowieniu punktów granicznych odtworzona zostanie granica działki, zgodna z posiadaną dokumentacją.

Grodzenie działki jest często zarzewiem konfliktów sąsiedzkich. Własność to rzecz święta, o czym wiedzą chyba wszyscy, dlatego też chcąc postawić płot, powinniśmy dokładnie wiedzieć, w którym miejscu powinien być zbudowany. Jeśli nie mamy tej pewności lub sąsiad kwestionuje nasze ustalenia, wówczas należy skorzystać z pomocy geodety, aby uniknąć kłopotów, dodatkowych kosztów, a nawet sprawy sądowej.