Czym jest operat geodezyjny i co zawiera?

Realizacja projektów budowlanych jest czynnością wieloetapową, wymagającą sporego nakładu pracy i przygotowań, aby wszystko toczyło się zgodnie z założonym planem. Jednym z ważniejszych aspektów jakichkolwiek prac budowlanych, które należy dopełnić, jest zebranie kompletu dokumentów, niezbędnych do uzyskania wszelkich pozwoleń i zapewnienia bezpieczeństwa. W skład dokumentacji budowy wchodzi m.in. operat geodezyjny.

Realizacja projektów budowlanych jest czynnością wieloetapową, wymagającą sporego nakładu pracy i przygotowań, aby wszystko toczyło się zgodnie z założonym planem. Jednym z ważniejszych aspektów jakichkolwiek prac budowlanych, które należy dopełnić, jest zebranie kompletu dokumentów, niezbędnych do uzyskania wszelkich pozwoleń i zapewnienia bezpieczeństwa. W skład dokumentacji budowy wchodzi m.in. operat geodezyjny.

Czym jest, co zawiera i w jakim celu sporządza się operat geodezyjny?

Operat geodezyjny to zestaw dokumentów, które tworzone są na poszczególnych etapach budowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.Operat geodezyjny zawiera szkice tyczenia oraz kontroli położenia poszczególnych elementów na terenie obiektów budowlanych, a także pisemne opracowanie techniczne z pomiarów ewentualnych przemieszczeń i odkształceń obiektu.

Kompletowanie operatu geodezyjnego

Operat geodezyjny dokumentuje przebieg prac nad danym obiektem budowlanym i jest niezbędny podczas prowadzenia obsługi geodezyjnej budowli. Dobrze sporządzony operat geodezyjny pozwoli na dokładne usytuowanie poszczególnych elementów, co przełoży się na prawidłową realizację projektu budowlanego oraz bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości. Czynności geodezyjne w toku budowy zakończone są inwentaryzacją geodezyjną, która przedstawia dane o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu, co jest niezbędne podczas składania wniosku o dopuszczenie nieruchomości do użytku.

Istotną kwestią jest, aby operat geodezyjny kompletowany był przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów z zakresu usług geodezyjno-kartograficznych. Nasi fachowcy to profesjonaliści z wieloletnim stażem, którzy przygotują staranny i dokładny operat geodezyjny, a także geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Na jakość naszych usług wpływają doskonałe przygotowanie merytoryczne oraz specjalistyczny sprzęt pomiarowy.

Operat geodezyjny – Geoimpuls

Zapraszamy do kontaktu klientów indywidualnych i przedsiębiorców, którzy poszukują profesjonalnej firmy kompletującej dokumenty do operatu geodezyjnego. Gwarantujemy rzetelne podejście, zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz terminowość. Podczas wstępnej rozmowy omówimy szczegóły przygotowywania operatu geodezyjnego oraz stworzymy zoptymalizowany, przez co atrakcyjny, kosztorys usługi.