Mapa geodezyjna do celów projektowych Warszawa

Daj nam Impuls

Mapa do celów projektowych

Każda inwestycja budowlana – bez względu na jej charakter – wymaga uzupełnienia dokumentacji o mapę do celów projektowych. Bez niej niemożliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeśli potrzebna jest Państwu sporządzona profesjonalnie mapa do celów projektowych – wykona ją dla Was GeoImpuls.

Mapa do celów projektowych musi:

  • być aktualna pod względem danych dotyczących  ewidencji gruntów i budynków i , sieci uzbrojenia terenu,
  • rozgraniczać tereny o różnym przeznaczeniu,
  • pokazywać usytuowanie zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem pomników przyrody (jeśli są) oraz innych obiektów, które znajdują się na terenie inwestycyjnym,
  • być przygotowana w odpowiedniej skali – przy działkach budowlanych, odpowiednia skala to 1:500.

Mapy do celów projektowych wykonamy:

  • precyzyjnie, troszcząc się o każdy detal – tak, by stały się przydatnym narzędziem w trakcie prowadzenia prac budowlanych, oprócz map papierowych koniecznych do przedłożenia w urzędzie wykonujemy odpowiadające im mapy numeryczne, które ułatwią w przyszłości pracę projektantom.
  • sprawnie – czas oczekiwania jest uzależniony od wielkości terenu inwestycyjnego i poziomu zaawansowania prac budowlanych, jednak nasi geodeci troszczą się o dostarczenie dokumentacji w najkrótszym możliwym czasie,
  • niedrogo – zapewniając dobry stosunek cen do jakości.

Mapa do celów projektowych to jeden z głównych dokumentów, potrzebnych, by uzyskać pozwolenie na rozpoczęcie robót budowlanych – bez względu na charakter inwestycji. Mapa do celów projektowych, tworzona w Warszawie przez naszych profesjonalnych, doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów, powstaje w oparciu o dokładne pomiary geodezyjne, a także kopię aktualnej wersji mapy zasadniczej działki, tym samym stanowiąc jej zaktualizowaną i uszczegółowioną wersję.

Według polskiego prawa sporządzeniem map do celów projektowych może zająć się tylko uprawniony geodeta. Zespół Geoimpuls, tworzący w Warszawie mapy geodezyjne do celów projektowych, uwzględnia w dokumentach wszystkie niezbędne informacje o ugruntowaniu, ukształtowaniu i uzbrojeniu danego terenu, obecnych na działce obiektach budowlanych, pomnikach przyrody, dokładnych granicach nieruchomości i bezpośredniej okolicy. Mapy do celów projektowych działek w Warszawie przygotowuje się w zalecanej skali – 1:500, w wersji zarówno papierowej, jak i elektronicznej, co zdecydowanie ułatwia architektom odczyt i późniejsze prace wykonawcze. 

Mapa do celów projektowych Warszawa

Stworzenie mapy do celów projektowych zlecane jest specjalistom z Warszawy przede wszystkim w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Nie jest to jedyny powód, dla których inwestorzy korzystają z tego typu świadczenia. Mapę do celów projektowych w Warszawie, bazującą na mapie zasadniczej, wykonuje się również w przypadku, gdy planowane jest scalenie/podzielenie nieruchomości lub uregulowanie prawa własności w księdze wieczystej. 

Dlaczego warto wybrać właśnie nas? Zespół Geoimpuls, sporządzający mapy z numerami działek, wyróżnia wieloletnie doświadczenie, profesjonalne podejście do każdego zlecenia, bez względu na rodzaj i rozmiar inwestycji, odpowiednie przygotowanie merytoryczne i wiedza techniczna. Na jakość świadczenia wpływa również fakt, iż do pomiarów wykorzystujemy bardzo dokładne i innowacyjne narzędzia. Usługa przygotowywania map do celów projektowych dostępna jest w atrakcyjnej cenie, a wszystko to za sprawą tworzenia indywidualnego, zoptymalizowanego kosztorysu. 

Mapa z numerami działek

Wiemy, jak ważnym elementem inwestycji jest mapa do celów projektowych w Warszawie, dlatego do działań przystępujemy niezwłocznie po ustaleniu wszystkich szczegółów. Nawiązanie współpracy z naszą firmą to gwarancja precyzyjności, terminowości, kompleksowości, dyspozycyjności, rzetelnego przygotowania i niskich cen map do celów projektowych. Działamy w Warszawie i okolicach, dlatego zapraszamy wszystkich kontrahentów, którzy właśnie w województwie mazowieckim szukają kompetentnych geodetów, wykonujących mapy z numerami działek na podstawie map zasadniczych

Przygotowanie map geodezyjnych na potrzeby projektu budowlanego unormowane jest przez polskie przepisy prawa, które wymagają między innymi, aby dokumentację sporządził geodeta uprawniony. Kolejną regulacją jest obowiązek wykonania opracowania kartograficznego każdej inwestycji – bez względu na jej charakter. Mapa geodezyjna z numerami działek jest więc dokumentem niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.

Naszym klientom oferujemy przygotowanie kompleksowej mapy geodezyjnej w Warszawie, spełniającej wymagania nakładane na tego rodzaju opracowania przez polskie przepisy prawa. Dysponujemy wysokiej klasy urządzeniami pomiarowymi oraz kadrą doświadczonych pracowników, dzięki czemu możemy przygotować mapy do celów projektowych w Warszawie obejmujące inwestycje niewielkie np. budowę domu, jak również skompilowane zamierzenia, dotyczące budynków wielkopowierzchniowych czy infrastruktury drogowej.

Mapy geodezyjne Warszawa

Mapy geodezyjne w Warszawie wykonujemy zarówno w wersji papierowej, co wymagane jest na etapie załatwiania formalności urzędowych, jak również w wersji numerycznej, przekazywanej architektom do opracowania projektu budowlanego. Podstawą naszej pracy jest rzetelność, dlatego też mapy realizowane są w oparciu o dokładne pomiary terenu i analizę istniejącej mapy zasadniczej.

Wiemy, jak istotne jest sprawne i terminowe przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, dlatego też do prac terenowych przystępujemy niezwłocznie. Dokonujemy wszelkich niezbędnych zgłoszeń robót geodezyjnych, aby pomiary odbywały się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Występujemy także w imieniu inwestora do właściwych urzędów o udostępnienie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które posłużą do rzetelnego opracowania mapy geodezyjnej Warszawie.

Naszym klientom oferujemy przygotowanie kompleksowej mapy geodezyjnej w Warszawie, spełniającej wymagania nakładane na tego rodzaju opracowania przez polskie przepisy prawa. Dysponujemy wysokiej klasy urządzeniami pomiarowymi oraz kadrą doświadczonych pracowników, dzięki czemu możemy przygotować mapy do celów projektowych w Warszawie obejmujące inwestycje niewielkie np. budowę domu, jak również skompilowane zamierzenia, dotyczące budynków wielkopowierzchniowych czy infrastruktury drogowej.

Mapa inwestycyjna Warszawa

Kluczowe jest dla nas, aby sporządzona mapa inwestycyjna w Warszawie była dokumentem przygotowanym rzetelnie, dokładnie i terminowo. Dzięki temu klient otrzymuje dokumentację zgodną z wymaganiami stawianymi tego rodzaju opracowaniom przez polski system prawny. Mapa inwestycyjna zawiera między innymi: aktualne dane dotyczące numerów ewidencyjnych gruntów i budynków, umiejscowienie sieci uzbrojenia terenu, a także rozgranicza tereny o różnym przeznaczeniu.

Kompleksowa mapa geodezyjna z numerami działek obrazuje również usytuowanie zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem pomników przyrody oraz innych obiektów, znajdujących się na terenie inwestycyjnym. Nasi geodeci, przygotowując mapę, ściśle współpracują z klientem oraz architektami, odpowiedzialnymi za zaprojektowanie budynku. Zapraszamy do współpracy i zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, obejmującej przygotowanie map geodezyjnych do celów projektowych. Wystarczy skontaktować się z naszym biurem, aby uzyskać wycenę prac geodezyjnych, a także ustalić zakres przyszłej współpracy.

Wiemy, jak istotne jest sprawne i terminowe przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, dlatego też do prac terenowych przystępujemy niezwłocznie. Dokonujemy wszelkich niezbędnych zgłoszeń robót geodezyjnych, aby pomiary odbywały się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Występujemy także w imieniu inwestora do właściwych urzędów o udostępnienie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które posłużą do rzetelnego opracowania mapy geodezyjnej Warszawie.

Naszym klientom oferujemy przygotowanie kompleksowej mapy geodezyjnej w Warszawie, spełniającej wymagania nakładane na tego rodzaju opracowania przez polskie przepisy prawa. Dysponujemy wysokiej klasy urządzeniami pomiarowymi oraz kadrą doświadczonych pracowników, dzięki czemu możemy przygotować mapy do celów projektowych w Warszawie obejmujące inwestycje niewielkie np. budowę domu, jak również skompilowane zamierzenia, dotyczące budynków wielkopowierzchniowych czy infrastruktury drogowej

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego, mapę do celów projektowych sporządzić musi geodeta, dokładnie analizując aktualne dane o terenie, na którym prowadzona jest inwestycja.