Mapa geodezyjna do celów projektowych Warszawa

Daj nam Impuls

Mapa do celów projektowych

Każda inwestycja budowlana – bez względu na jej charakter – wymaga uzupełnienia dokumentacji o mapę do celów projektowych. Bez niej niemożliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeśli potrzebna jest Państwu sporządzona profesjonalnie mapa do celów projektowych – wykona ją dla Was GeoImpuls.

Jakiekolwiek inwestycje budowlane należy rozpocząć od skompletowania niezbędnych dokumentów, w tym różnego rodzaju map. Część z nich, jak mapa do celów projektowych, będzie niezbędna, aby uzyskać wymagane prawem pozwolenie na budowę.

Przygotowując się do większej inwestycji, warto wcześniej dowiedzieć się, czym dokładnie jest ten dokument, kto jest odpowiedzialny za wykonanie mapy do celów projektowych, jak długo trzeba czekać na jej sporządzenie i w jaki sposób ją wykorzystać na dalszych etapach.

Jak wygląda mapa do celów projektowych i co powinno się na niej znaleźć?

Mapka do celów projektowych to jeden z najważniejszych dokumentów geodezyjnych, jakich wymagają urzędy podczas starania się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Profesjonalnie przygotowany dokument musi być zawsze aktualny i tworzony na podstawie bieżących pomiarów i stanu faktycznego.

Na mapie geodezyjnej do celów projektowych muszą znaleźć się wszystkie obiekty, np. garaże czy wiaty, jakie są zlokalizowane na wskazanej działce, a także wysoka roślinność, w tym pomniki przyrody. Mapa musi być ważna także pod kątem aktualnego stanu ewidencji gruntów i uwzględniać sposób uzbrojenia oraz rozlokowanie poszczególnych mediów, np. prądu, gazu, kanalizacji czy wody.

Wykonanie mapy do celów projektowych od strony prawnej

Każda mapa do celów projektowych, aby uznał ją urząd, musi spełniać określone warunki. Podstawą prawną dla tego rodzaju dokumentów jest Rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych, obowiązujących w budownictwie. Rozporządzenie to zostało wydane 21 lutego 1995 roku przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Zgodnie z podaną w dokumencie definicją, mapka do celów projektowych musi uwzględniać nie tylko samą działkę przeznaczoną pod inwestycję, ale również teren w odległości nie mniejszej, niż 30 m.

Mapa do celów projektowych może zostać wykonana w jednej z trzech skali. Dla działek budowlanych wystarczy wersja w skali 1:500. Dla większych zespołów obiektów albo obszarów budownictwa przemysłowego przeznaczona jest mapa w skali 1:1000, a dla jeszcze rozleglejszych terenów z rozproszonymi budynkami stosuje się skalę 1:2000.

Każda mapa do celów projektowych musi zawierać kilka elementów. Obraz musi wskazywać granice posiadłości, a więc zawierać też elementy mapy zasadniczej. Ważne jest uwzględnienie linii zabudowy, wskazania lokalizacji dróg i rozgraniczenie stref o różnym przeznaczeniu, szczególnie tych znajdujących się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na mapie musi zostać uwzględniona też zieleń wyższa niż 2 m oraz wszystkie inne, już znajdujące się na działce obiekty oraz wszystkie obiekty planowane przez projektanta.

Mapa do celów projektowych – kto wydaje ten dokument i do kogo się zgłosić?

Pozostaje ostatnia kwestia, czyli jak zdobyć mapę do celów projektowych. Kto ją wydaje? Aby zlecić wykonanie mapy do celów projektowych, należy zgłosić się do uprawnionego geodety. Jedną z firm świadczących profesjonalne usługi geodezyjno-kartograficzne jest GEO IMPULS, która zaprasza inwestorów do podjęcia współpracy nad planowaną inwestycją.

Usługa obejmuje zgłoszenie zleconych prac do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wykonanie pomiarów, zaktualizowanie mapy zasadniczej, wykonanie niezbędnych map oraz ich zatwierdzenie przez urząd. Cały proces trwa zwykle od 2 do 4 tygodni dla działek budowlanych, przeznaczonych pod dom jednorodzinny.

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego, mapę do celów projektowych sporządzić musi geodeta, dokładnie analizując aktualne dane o terenie, na którym prowadzona jest inwestycja.