Mapa geodezyjna do celów projektowych Warszawa

Daj nam Impuls

Mapa do celów projektowych

Każda inwestycja budowlana – bez względu na jej charakter – wymaga uzupełnienia dokumentacji o mapę do celów projektowych. Bez niej niemożliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeśli potrzebna jest Państwu sporządzona profesjonalnie mapa do celów projektowych – wykona ją dla Was GeoImpuls.

Inwestycja w budowę domu, obiektu przemysłowego lub modernizację istniejącego budynku wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności, w tym sporządzenia mapy do celów projektowych. Ten dokument stanowi podstawę do dalszych etapów procesu budowlanego. Jeśli potrzebna jest Państwu profesjonalnie opracowana mapka geodezyjna do celów projektowych – wykona ją dla Was GeoImpuls.

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego, mapę do celów projektowych wykreślić musi geodeta, dokładnie analizując aktualne dane o terenie, na którym prowadzona jest inwestycja. Zlecając GeoImpuls wykonanie mapy do celów projektowych w Warszawie, mają Państwo pewność, że dokument ten będzie zgodny z obowiązującymi przepisami i standardami.

Co zawierają mapy do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych stanowi nie tylko niezbędny element dokumentacji budowlanej, ale również cenne narzędzie ułatwiające proces projektowania i optymalizujące zagospodarowanie terenu. Ze względu na ważność mapy do celów projektowych do jej sporządzania warto skorzystać z usług doświadczonych geodetów. Stanowi ona rzetelną bazę informacji o terenie i zawiera szczegółowe dane dotyczące:

  • ukształtowania terenu – rzędne, nachylenia, itp.,

  • granic działki – ich przebieg, punkty graniczne,

  • istniejących obiektów budowlanych – budynków czy infrastruktury,

  • uzbrojenia terenu – sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz energetycznej,

  • warunków zabudowy – linie zabudowy, strefy ochronne, itp.

Profesjonalnie przygotowana mapka geodezyjna do celów projektowych musi być zawsze aktualna i tworzona na podstawie bieżących pomiarów, jak i stanu faktycznego.

Wykonanie mapy do celów projektowych – Warszawa

Każda mapa sytuacyjna do celów projektowych, aby uznał ją urząd, musi spełniać określone warunki. Podstawą prawną dla tego rodzaju dokumentów jest Rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych, obowiązujących w budownictwie.

Rozporządzenie to zostało wydane 21 lutego 1995 roku przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Zgodnie z podaną w dokumencie definicją, mapka geodezyjna do celów projektowych musi uwzględniać nie tylko samą działkę przeznaczoną pod inwestycję, ale również teren w odległości nie mniejszej niż 30 metrów od jej granic.

Mapa do celów projektowych może zostać wykonana w jednej z trzech skali:

  • dla działek budowlanych wystarczy wersja w skali 1:500;

  • dla większych zespołów obiektów albo obszarów budownictwa przemysłowego przeznaczona jest mapa w skali 1:1000;

  • dla rozległych terenów z rozproszonymi budynkami stosuje się skalę 1:2000.

Każda mapa sytuacyjna do celów projektowych musi wskazywać granice posiadłości, a więc zawierać też elementy mapy zasadniczej. Ważne jest uwzględnienie linii zabudowy, wskazania lokalizacji dróg i rozgraniczenie stref o różnym przeznaczeniu. Ponadto na mapie geodezyjnej do celów projektowych musi zostać uwzględniona zieleń wyższa niż 2 metry, a także wszystkie już istniejące oraz planowane obiekty.

Mapa do celów projektowych – kto wydaje ten dokument i do kogo się zgłosić?

Biuro Geodezyjne GeoImpuls oferuje kompleksowe świadczenia w zakresie sporządzania map geodezyjnych w Warszawie. Usługa obejmuje zgłoszenie zleconych prac do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wykonanie pomiarów, zaktualizowanie mapy zasadniczej, wykreślenie niezbędnych map oraz ich zatwierdzenie przez urząd. Cały proces trwa zwykle od 2 do 4 tygodni dla działek budowlanych przeznaczonych pod dom jednorodzinny.

Zapraszamy do współpracy. Zlecenie mapy do celów projektowych w GeoImpuls to pewny fundament dla Państwa inwestycji.

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego, mapę do celów projektowych sporządzić musi geodeta, dokładnie analizując aktualne dane o terenie, na którym prowadzona jest inwestycja.