Wytyczenie budynku krok po kroku

Z pojęciem wytyczanie budynku spotyka się każdy inwestor, który podejmuje się budowy nowego obiektu – niezależnie od jego wielkości. Wytyczanie, wykonywane przez geodetę, pozwala precyzyjnie wskazać miejsce, w którym zostanie wybudowany dom, garaż czy budynek handlowo – usługowy. W praktyce wytyczenie realizowane jest dwoma sposobami – kołkową i metodą ław drutowych.

Z pojęciem wytyczanie budynku spotyka się każdy inwestor, który podejmuje się budowy nowego obiektu – niezależnie od jego wielkości. Wytyczanie, wykonywane przez geodetę, pozwala precyzyjnie wskazać miejsce, w którym zostanie wybudowany dom, garaż czy budynek handlowo – usługowy. W praktyce wytyczenie realizowane jest dwoma sposobami – kołkową[1] i metodą ław drutowych.

W obu przypadkach niezbędna jest obecność geodety uprawnionego, który w porozumieniu z kierownikiem budowy określi liczbę punktów, jakie powinny być wytyczone, aby precyzyjnie wyznaczyć miejsce wzniesienia nowego budynku. Wytyczenie budynku przez geodetę może odbywać się dwuetapowo – pod wykop sposobem kołkowym, natomiast osie obiektu metodą ław drutowych.

Wytyczenie budynku krok po kroku

Jak wygląda wytyczenie budynku krok po kroku? Dokładny opis wszystkich wykonywanych czynności różni się w zależności od wybranej metody. Jak wspomnieliśmy – dziś najczęściej korzysta się ze sposobu kołkowego i ław drutowych. Skupiając się w pierwszej kolejności na kołkach, należy wskazać, że ich ilość określa kierownik budowy. Paliki wyznaczają najważniejsze punkty domu tj. osie oraz narożniki. Im bardziej skomplikowany projekt budynku, tym więcej punktów odniesienia należy wyznaczyć.

Paliki umieszczane są w zgodzie z zatwierdzonym pozwoleniem na budowę projektem budowlanym. Kluczowe jest także zachowanie odpowiedniego odstępu od granicy działki i obiektów sąsiadujących. Po wytyczeniu budynku niezwykle istotne jest uważne prowadzenie prac budowlanych oraz manewrowanie ciężkim sprzętem, aby nie przesunąć punktów wyznaczonych przez geodetę.

Wytyczenie fundamentów budynku metodą ław drutowych

Drugim sposobem na wytyczenie fundamentów budynku są ławy drutowe. Metoda ta cechuje się większą dokładnością. W tym przypadku również główną rolę odgrywa projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę, w zgodzie z którymi geodeta wyznaczy miejsce posadowienia przyszłego budynku. Wytyczenie geodezyjne budynku z wykorzystaniem metody ław drutowych pozwala precyzyjnie wskazać krawędzie fundamentów lub osie konstrukcyjne budynku

Do wbitych w grunt pali przymocowywane są deski, pomiędzy którymi rozciąga się linki lub druty. Warto pamiętać, aby deski umieszczone były na jednym poziomie, co znacznie ułatwia weryfikację głębokości wykopu. Ławy montowane są w pewnej odległości od miejsca wykopu, aby nie zostały uszkodzone podczas prowadzonych prac czy przemieszczania się ciężkiego sprzętu.

Wytyczenie budynku to pierwsza czynność, o jaką musi zadbać inwestor, przed rozpoczęciem budowy. Warto pamiętać, aby usługę realizował geodeta uprawniony, który musi dokonać wpisu do dziennika budowy, potwierdzającego wytyczenie budynku zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę. Sposób wytyczania oraz ilość punktów warto uzgodnić z kierownikiem budowy, który na podstawie między innymi stopnia skomplikowania projektu, określi, która z metod będzie najlepsza w konkretnym przypadku.