Czym jest mapa zasadnicza działki i co zawiera?

Rozpoczęcie robót budowlanych wymaga odpowiedniego przygotowania. Mowa przede wszystkim o konieczności uzyskania pozwolenia na wdrożenie planu inwestycji, a także skompletowaniu niezbędnych dokumentów. Oprócz standardowego opracowania kartograficznego w postaci mapy ewidencyjnej, nieodłącznym elementem każdej inwestycji budowlanej jest również mapa zasadnicza działki.

Rozpoczęcie robót budowlanych wymaga odpowiedniego przygotowania. Mowa przede wszystkim o konieczności uzyskania pozwolenia na wdrożenie planu inwestycji, a także skompletowaniu niezbędnych dokumentów. Oprócz standardowego opracowania kartograficznego w postaci mapy ewidencyjnej, nieodłącznym elementem każdej inwestycji budowlanej jest również mapa zasadnicza działki.

Czym jest mapa zasadnicza działki?

Mapa zasadnicza, należąca do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, to podstawowy dokument geodezyjny opracowany dla terenu całej Polski. Z uwagi na to, iż mapa zasadnicza jest własnością państwa, ich prowadzeniem oraz aktualizacją zajmuje się starostwo powiatowe danego regionu. W wyjątkowych przypadkach obowiązek ten może przejąć gmina.

Co zawiera mapa zasadnicza?

Mapa zasadnicza zawiera informacje na temat rozmieszczenia gruntów, wszelkich obiektów budowlanych, dróg oraz danych dotyczących uzbrojenia i ewidencji terenu. Informacje te pozyskiwane są za pośrednictwem Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju. Oprócz informacji na temat działek w mapie zasadniczej znajdują się oczywiście układy współrzędnych oraz legenda, umożliwiająca jej odczyt.

Do czego wykorzystywana jest mapa zasadnicza?

Dokument geodezyjny w postaci mapy zasadniczej wykorzystywany jest do różnych celów – m.in. ewidencyjnych, gospodarczych czy budowlanych. W przypadku inwestycji budowlanych za pomocą mapy zasadniczej działki można wnioskować o wydanie decyzji na ustalenie warunków zabudowy czy wstępnego projektu przyłączy. Mapa zasadnicza niezbędna jest również podczas wykonywania czynności geodezyjnych, mających na celu podział lub scalenie granic nieruchomości.

Jak uzyskać mapę zasadniczą działki?

Mapę zasadniczą działki budowlanej można otrzymać, składając wcześniej stosowny wiosek do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Formularz można złożyć osobiście lub online, jeśli posiada się Profil Zaufany. Co powinno znaleźć się we wniosku o wydanie mapy zasadniczej działki? Oprócz danych osobowych interesanta ubiegającego się o udostępnienie mapy zasadniczej, w dokumencie należy zaznaczyć cel pozyskiwania mapy, a także określić w jakiej formie ma zostać wydana – papierowej lub cyfrowej.

Mapa zasadnicza działki budowlanej

Zespół naszych wykwalifikowanych geodetów z wieloletnim doświadczeniem zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji budowlanych. Możemy przeprowadzić dokładne i rzetelne pomiary, a także wesprzeć inwestorów w zakresie formalno-prawnym, przygotowując niezbędną dokumentację lub pomagając w procesie wnioskowania o wydanie mapy zasadniczej. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy. Pozostajemy do Państwa dyspozycji!