Pytanie o mapę zasadniczą działki: gdzie dostanę i kto może pomóc w jej uzyskaniu?

Jednym z częściej pojawiających się już na początku inwestycji budowlanej pytań jest to związane z mapą zasadniczą działki – gdzie dostanę taki dokument i czy ktoś jest w stanie pomóc w jego zorganizowaniu, jeśli nie ma się odpowiedniego doświadczenia.

Nasza firma, zajmując się kompleksowo obsługą inwestycji budowlanych, pomaga w kwestiach geodezyjnych, w tym związanych bezpośrednio z mapą zasadniczą działki, z tym, jak uzyskać taki dokument, co powinno się na nim znaleźć oraz w jaki sposób wykorzystać go na dalszych etapach realizowanego przedsięwzięcia.

Jako profesjonaliści udzielamy wsparcia już na etapie wypełniania wniosku do starostwa w celu wydania mapy zasadniczej działki. To znaczne ułatwienie szczególnie dla klientów, którzy z budową domu mają do czynienia po raz pierwszy.

Podstawowe dane na temat mapy zasadniczej działki

Wśród wszystkich niezbędnych dokumentów i opracowań kartograficznych, to właśnie mapa zasadnicza działki jest bazą, pozwalającą na rozpoczęcie całej budowy i wydania przez starostwo pozwolenia na nią.

Informacje, które są zawarte w mapie zasadniczej działki, pochodzą z kilku oficjalnych źródeł. Są to m.in.: ewidencja gruntów i budynków, baza danych topograficznych, państwowy rejestr granic  powierzchni jednostek podziałów terytorialnych, ewidencja sieci uzbrojenia terenu oraz baza osnów geodezyjnych.

Poszczególne zapisy i dane uwzględnione na mapie pochodzą z konkretnych zbiorów, np. dane katastralne pobiera się z ewidencji gruntów i budynków. Na mapie zasadniczej działki uwzględnia się też jej uzbrojenie, czyli przedstawia dokładny przebieg wszelkich mediów i instalacji, w tym instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej.

Dokument kartograficzny obrazuje też sposób zagospodarowania terenu. Znajduje się więc na nim dokładna lokalizacja obiektów architektonicznych, czyli wszystkie budynki i budowle wraz z ogrodzeniami i towarzyszącą im infrastrukturą, takie jak ulice, murki oporowe, latarnie czy drzewa, szczególnie zaś zieleń wysoka.

Mapa zasadnicza działki a mapa ewidencyjna

Ze względu na zakres danych, jakie można znaleźć na mapie zasadniczej działki, dość często jest ona mylona z mapą ewidencyjną. Chociaż faktycznie oba dokumenty mają sporą listę wspólnych elementów, to mapa zasadnicza będzie dokładniejsza i bogatsza o dodatkowe dane. Na mapie zasadniczej działki oznaczone będą także wszystkie dodatkowe elementy infrastruktury, znajdujące się na ziemi, pod ziemią oraz w powietrzu. Chodzi m.in. o linie wysokiego napięcia, murki oporowe, studzienki kanalizacyjne, ale też warstwice, a nawet skarby.