Ile jest ważna mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych opracowywana jest na podstawie aktualnej mapy zasadniczej. Dokument stanowiący mapę zasadniczą zawiera informacje na temat rozmieszczenia gruntów, budynków i dróg na terenie całego kraju. Z kolei mapa do celów projektowych, oprócz informacji o granicach nieruchomości, zawiera także opracowanie geodezyjne, usytuowanie zieleni wysokiej (ze szczególnym uwzględnieniem pomników przyrody), adnotację o uzbrojeniu terenu oraz lokalizację innych obiektów, wskazanych przez projektanta.