Kto może wytyczyć budynek?

Tyczenie budynku polega na przeniesieniu rozmiarów i granic zaprojektowanego przez architekta obiektu w teren, czyli wyznaczenie jego ścian i punktów granicznych. Jest to czynność, jakiej nie można wykonać we własnym zakresie. Wytyczenie budynku należy do profesjonalnego geodety, który musi legitymować się odpowiednimi uprawnieniami. Konieczność wykonania tyczenia budynku przed rozpoczęciem prac budowlanych określa prawo budowlane, a konkretnie art. 43, ust. 1. Mowa w nim również o konieczności przeprowadzenia po zakończeniu prac geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Inwestorzy rozpoczynający budowę, czyli posiadający już teren z przeznaczeniem pod budowę oraz gotowy projekt budowlany, zaakceptowany przez władze starostwa powiatowego, muszą zwrócić się o pomoc z wytyczeniem budynku do firmy zajmującej się takimi sprawami. Zabierając się za budowę, warto trzymać się jednego geodety, posiadającego długoletnie doświadczenie oraz oferującego kompleksowe usługi, co znacznie ułatwi całą procedurę. Jeśli wiadomo już, kto może wytyczyć budynek, warto dowiedzieć się, jak taki proces przebiega.

Wytyczanie budynków – jak przebiega?

Geodeta podczas tyczenia budynku musi przeanalizować rzut fundamentów, jakie znajdują się na projekcie architektonicznym i przenieść je w teren, czyi oznaczyć na działce. Najczęściej wskazywanymi punktami są wymiary i osie budynku oraz jego charakterystyczne punkty, jak np. narożniki. Linie widoczne na projekcie, czyli osie konstrukcyjne, mają wyznaczać zazwyczaj środek – lub krawędzie – ławy albo ściany fundamentowej. Oznaczenia nie muszą mieć określonego wyglądu, najczęściej są to powbijane w ziemię kołki z kolorowymi oznaczeniami na końcach dla lepszej widoczności.

Aby mieć pewność, że po wjeździe na plac budowy i rozpoczęciu wykopów wymiary nie znikną, geodeta zwykle zaznacza dodatkowo obrysy i rozmiary poza linią wykopu, wykorzystując ławy drutowe, nazywane też ławami ciesielskimi. Ich wygląd jest bardzo prosty i jednocześnie charakterystyczny: to dwa drewniane słupki z umieszczoną pomiędzy nimi poziomo deską. Ważnymi elementami podczas tyczenia budynku jest wskazanie również krawędzi ściany i osi ławy fundamentowej. Dobrze, aby przy wykonywaniu pomiarów był obecny nie tylko zatrudniony geodeta, ale też kierownik budowy, odpowiedzialny za poprawność techniczną wszystkich etapów inwestycji.

Formalności, jakie musi dopełnić geodeta po wytyczeniu budynku

Podejmując się tyczenia budynku, geodeta musi po zakończonej pracy przekazać kierownikowi budowy szkic wykonanego wytyczenia budynku oraz odnotować wykonane prace w założonym dla inwestycji indywidualnym dzienniku budowy.

Ze względu na wszystkie powyższe kwestie, warto do tyczenia budynku zatrudnić geodetę z Warszawy z odpowiednim doświadczeniem w tym zakresie i dysponującym dokładnym sprzętem pomiarowym, a do tego rzetelnego, sumiennego i terminowego. Zazwyczaj zlecenie fachowcom kompleksowej usługi pozwala też na spore oszczędności.

Chcąc wybrać najlepszych specjalistów, warto postawić na firmę GEO IMPULS, działającą jako grupa doświadczonych geodetów w Warszawie już od 2008 roku. Firma dysponuje nowoczesnym i dokładnym sprzętem pomiarowym, wiedzą oraz znajomością przepisów prawa budowlanego. Specjaliści realizujący zlecenia z ramienia GEO IMPULS mają również wszystkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje, pozwalające na bezproblemowe załatwienie urzędowych formalności. Niezależnie od wielkości inwestycji budowlanej, warto postawić na kompleksowe i zawsze precyzyjnie wykonane zlecenia.