geoimpuls warszawa geodezja wykonania map do celow projektowych

Jak długo czeka się na mapę do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest niezbędna m.in. do złożenia w starostwie powiatowym projektu budowlanego. Wiedząc o tym, trzeba uwzględnić ten fakt w swoich planach inwestycyjnych, ponieważ pozyskanie takiej mapy również wymaga nieco czasu. Jak długo czeka się na mapę do celów projektowych?

Zazwyczaj czas wykonania mapy do celów projektowych może wynieść od jednego do nawet ośmiu tygodni. Wszystko zależy od stanu prawnego oraz dostępności dokumentów danej nieruchomości. Nie warto więc zwlekać ze zleceniem przygotowania takiej mapy i zamówić jej stworzenie w rzetelnej firmie geodezyjnej.

Gdzie i w jaki sposób korzysta się z mapy do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest tworzona na bazie mapy zasadniczej. Chcąc uzyskać pozwolenie na budowę ze starostwa powiatowego, czyli urzędową zgodę na realizację inwestycji budowlanej, konieczne jest przedstawienie jej jako elementu pełnej dokumentacji. Na mapie geodezyjnej do celów projektowych zaznacza się wszystkie najważniejsze elementy związane z planowanymi obiektami architektonicznymi.

Dokument powinien uwzględniać analizę terenu oraz obowiązujące przepisy prawa budowlanego, a także odgórnie narzucone standardy geodezyjne. Na mapie zaznacza się nie tylko projektowany obiekt, ale też wskazuje się ukształtowanie terenu inwestycyjnego, granice działki, inne funkcjonujące już na terenie obiekty architektoniczne, uzbrojenie terenu w media oraz linię zabudowy czy wyznaczone strefy ochronne. Mapa działki do celów projektowych musi być wykonana w odpowiedniej skali, wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.

Ile może trwać wykonanie mapy do celów projektowych?

Ze względu na złożoność dokumentu, jakim jest mapa do celów projektowych, czas oczekiwania na jej sporządzenie może wynieść od jednego do nawet ośmiu tygodni. Średnio czas przygotowania dokumentów dla najczęściej zlecanych inwestycji, czyli budowy domów jednorodzinnych, wynosi od dwóch do czterech tygodni.

Przygotowując się do inwestycji budowlanej, trzeba uwzględnić ten czas, niezbędny na skompletowanie wymaganej przez prawo dokumentacji. Warto jest zadbać o tę kwestię odpowiednio wcześnie lub powierzyć jej realizację profesjonalnym firmom geodezyjnym, takim jak GEO IMPULS.

Komu zlecać zrobienie mapy do celów projektowych?

Najbezpieczniejszą opcją, gwarantującą prawidłowe przygotowanie całej dokumentacji oraz szybszy proces urzędowy, jest zlecenie wykonania mapy do celów projektowych profesjonalnej firmie geodezyjnej.

Nasi fachowcy zadbają o każdy etap przygotowania mapy do celów projektowych. Jest to m.in. wykonanie potrzebnych pomiarów w terenie, aktualizacja pozyskanej z urzędu mapy zasadniczej, zgłoszenie przeprowadzanych prac, zgodnie z przepisami, do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wykreślenie map, przedłożenie gotowego dokumentu w urzędzie oraz jego finalne zatwierdzenie. Jak więc widzisz, oferowana przez nas usługa wykreślenia mapy do celów projektowych jest w pełni kompleksowa i obejmuje wszystkie najważniejsze etapy.

Z punktu widzenia inwestora oznacza to nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale również brak niepotrzebnego stresu, związanego z koniecznością dopełnienia wszelkich formalności. Nie musisz rezygnować ze swoich codziennych obowiązków, aby jednocześnie zadbać o przygotowania do rozpoczęcia planowanej budowy. Jako dostawca profesjonalnych usług geodezyjnych, dokładamy wszelkich starań do rzetelnego przygotowania i zatwierdzenia mapy do celów projektowych.